چند نکته برای دانشجويان عزيزم

برنامه مطالعه
از آنجا که به عنوان دانش آموز و یا دانشجو کارهای زیادی دارید و از نظر زمان در مضیقه هستید ، لازم است که برای فعالیت های خود یک برنامه کار داشته باشید . این نوع برنامه کمک می کند تا از پیش کارها را منظم کنید و به موقع هر کاری را انجام دهید و از نگرانی های بی موقع شما کاسته شود . بر اساس کارهای مربوط به هر موضوع درسی وقت کار و تفریح خود را مشخص کنید . برای هر موضوع بخصوص حداقل از یک هفته قبل به مطالعه بپردازید . در این مورد به پیشنهادهای زیر عمل نمایید : 1-برنامه مطالعه خود را با دیدی واقع بینانه طرح ریزی کنید . مقدار زیادی کار برای یک مدت محدود نگذارید .

-2 کارهای فوق العاده را هم منظور کنید . گاهی کارهای غیر منتظره و عوامل دیگری پیش می آیند که ممکن است برنامه کار شما را به هم بزنند ؛ برای این کارها وقت لازم را پیش بینی کنید .

 -3اوقات خود را تقسیم کنید . برای مطالبی که یادگیری آنها زیاد به حافظه متکی است وقت مطالعه را تقسیم کنید ( مثلا شبی یک ساعت در پنج شب بهتر از پنج ساعت در یک شب است ).

 -4از بهترین ساعت های خود استفاده کنید . کارهای سنگین را برای ساعت هایی که بهتر می توانید کار کنید اختصاص ندهید و ساعت های غیر تولیدی خود را برای کارهای آسان بگذارید .

-5در صورت امکان مطالب مشابه را با هم نخوانید . خواندن مطالب مشابه با یکدیگر اشتباه می شوند و در کار شما مزاحمت ایجاد می کنند .

نکاتی برای مدیریت زمان
 
شما تا چـه اندازه برای وقت خود ارزش قائلید؟ آیا از بـرنامه زمـانی مـشخصی برای به انجام رسـانـیـدن كـارهــای خود پیروی میكنید؟ یك عامل بسیار مهم در هر موفقیتی برنامه ریـزی صحیح و پیروی از یك برنامه زمانی مشخص برای نیل بـه اهداف مطلوب میـبـاشد. اكنون برای آنكه قادر باشید از وقــت خود به نحو احسن استفاده كنید نكات و راهكارهای زیر را در زندگی خود بكار بندید:
۱-  همواره فعالیتها و تكالیف روز بعد خود را از شب قبل برنامه ریزی كنید و كارهایی كه باید به انجام رسانید را روی كاغذ یادداشت كنید. ۲-  سپس فهرست تكالیف و كارهای خود را اولویت بندی كرده و برای هر كدام از آنها ضرب العجل اجرایی منظور كنید. ۳-  همیشه كارهایی دشوار و پر دغدغه تر را زودتر از بقیه و یا درهنگامی كه در بهترین شرایط جسمی و روحی میباشید انجام دهید. كارهای سبكتر را در هنگام خستگی نیز میتوان به انجام رساند. ۴-  امور با اهمیت اما ناخوشایند را به تعویق نیاندازید. هیچگاه كارها با به تعویق انداختن خوشایند تر نمیگردند. ۵-  هرگاه شروع به انجام كاری كردید سعی كنید بدون وقفه آن را به پایان رسانید. ۶-  مابین فعالیتها برای خود وقت استراحت نیز در نظر بگیرید. ۷-  مكالمات تلفنی خود را نیز از پیش برنامه ریزی كنید: سخنانی كه میخواهید بیان كنید و یا اطلاعاتی كه میخواهید كسب كنید را روی كاغذ یادداشت كنید. ۸-  همواره خود انگیخته باشید و با پشتكار كارهای خود را به پایان رسانده و مقهور موانع نگردید. ۹-  در هر زمان كه تصور كردید كاری كه در حال انجام آن میباشید عبث، بی فایده و غیر سازنده میباشد به محض دریافت دست از آن بكشید. ۱۰-  به خود و اولویتبندی كه صورت داده اید اعتماد و ایمان داشته باشید و در هر شرایطی به آنها پایبند باشید. ۱۱-  اینكه وقت خود را صرف چه اموری میكنید را دقیقا مورد بررسی و نظارت قرار داده و در صورت لزوم یكسری تغییرات آگاهانه در رفتار خود پدید آورید. ۱۲-  همواره در زندگی فرد منظم و سازمان یافته ای باشید تا وقت خود را بیهوده صرف یافتن وسایل گم گشته خود نكنید. ۱۳-  برای وقت خود ارزش قائل باشید زمان هیچگاه به عقب باز نمیگردد. ۱۴-  به خاطر داشته باشید استرس و خستگی معلول كارهایی كه به انجام رسانیده اید نبوده بلكه بیشتر از افسوس كارهایی كه میتوانستیم انجام دهید اما انجامشان نداده اید نشات میگیرند. ۱۵-  به هیچ فردی اجازه ندهید وقت شما را تلف كرده وبرای خود مصروف دارد. برای خود مرز بندی مشخصی تعیین كرده و بیاموزید كه در صورت لزوم با صراحت نه بگویید. ۱۶-  از تمام لحظات زندگی خود به نحو احسن استفاده كرده و سعی كنید از آنها لذت ببرید. ۱۷-  سعی كنید فرد خوشبینی باشید و همواره در انتظار رویدادهای خوشایند در زندگی خود باشید. ۱۸-  برای زندگی خود اهداف مشخصی تعیین كرده و برای دستیبابی به آنها تلاش كنید. ۱۹-  هنگام نیاز از فرد آگاهی راهنمایی بخواهید. ۲۰-  وقت كشها و یا هدر دهنده های وقت را به حداقل برسانید. آنها شامل موارد زیر میباشند:

▪  تلفنهای طولانی، بی هدف و غیر ضروری. ▪  بازدید كننده ها و میهمانان ناخوانده. ▪  پشت گوش اندازیها. ▪ گفتگوهای بی ثمر و یا نا مشخص. ▪  دانش فنی ناكافی و یا اطلاعات ناقص هنگام انجام كار. ▪  فقدان اهداف و اولویت بندیها و یا مبهم و گنگ بودن آنها. ▪  فقدان برنامه ریزی. ▪  خستگی و استرس. ▪  ناتوانی در نه گفتن. ▪  بی نظمی و نابسامانیهای فردی. ▪  تماشای تلویزیون. تماشای بیش از ۲ ساعت در روز برنامه های تلویزیونی معقول نمیباشد
 

/ 0 نظر / 5 بازدید