موفقیت

 

بیاییم از موفقیت بگویم ؛ از انسانهای موفق مدیران موفق ؛ با کمک شما ؛سخن گفتن درباره موفقیت هیچوقت دیر نیست و هیچوقت تکراری نخواهد بود.

نترسید... بیایید بخندیم
وقتی از افراد افسرده می‌پرسیم آخرین باری که از ته دل خندیده‌اند چه زمانی بوده است یا وقتی از نزدیکان و خویشان آنان پرسیده شود چه زمانی این افراد را در حال خنده و سرگرمی دیده‌اند،پاسخ آنان به این پرسش چنین خواهد بود: ماه‌ها پیش.
 چه چیزی باعث می‌شود که خنده در زندگی مهم باشد؟ برخی از افراد، خنده و شوخ‌طبعی را جزء مهارت‌های مهم زندگی نمی‌دانند و معتقدند که خنده ما را از امور مهم و جدی زندگی دور نگه می‌دارد. در حالی که شوخ‌طبعی یکی از بهترین نشانه‌های هنر زندگی کردن است به گونه‌ای که وقتی از فرد افسرده‌ای پرسیده شود،  آیا با خنده و شوخی میانه‌ای دارد یا نه، پاسخ او تقریباً مثبت است.

هنگامی که فرد افسرده‌ای با لحن غمگینش مدعی شوخ‌طبعی و خنده  می‌شود، باید از او بخواهیم که لطیفه‌ای برایمان تعریف کند.

ادامه مطلب
« راز موفقیت - روز سی و یکم ( آخرین راز )
« راز موفقیت - روز سی ام
« راز موفقیت - روز بیست و نهم
« راز موفقیت - روز بیست و هشتم
« راز موفقیت - روز بیست و هفتم
« راز موفقیت - روز بیست و ششم
« راز موفقیت - روز بیست و پنجم
« راز موفقیت - روز بیست و چهارم
« راز موفقیت - روز بیست و سوم
« راز موفقیت - روز بیست و دوم
« راز موفقیت - روز بیست و یکم
« راز موفقیت - روز بیستم
« راز موفقیت - روز نوزدهم
« راز موفقیت - روز هجدهم
« راز موفقیت - روز هفدهم
« راز موفقیت - روز شانزدهم
« راز موفقیت - روز پانزدهم
« راز موفقیت - روز چهاردم
« راز موفقیت - روز سیزدهم
« راز موفقیت - روز دوازدهم
« راز موفقیت -روز یازدهم
« راز موفقیت -روز دهم
« راز موفقیت -روز نهم
« راز موفقیت- روز هشتم
« راز موفقیت -روز هفتم
« راز موفقیت - روز ششم
« راز موفقیت - روز پنجم
« راز موفقیت - روز چهارم
« راز موفقیت - روز اول

 

/ 0 نظر / 5 بازدید