شادي مي تواند منجر به وضعيت سلامتي بهتري شود

شواهد جديد در دست است که شادي و سلامتي مي توانند متضمن يکديگر باشند .

در يک تحقيق جديد در خدمتکاران انگليسي ، شرکت کنندگان خوشحال طرح ، داراي سطح هورمون استرس ( کورتيزول ) پايين تري بودند . ضربان قلب اين افراد در مقايسه با کسانيکه دچار کسالت روحي بيشتر و شادي کمتري بودند با آرامش بيشتري مي زد  . ضمناً در طي آزمايشات استرسي - رواني کمتر دچار آشفتگي مي شدند.

شادي مي تواند بعنوان سدي در برابر بيماريهاي قلبي تظاهر نمايد . در زمان تحت استرس و اضطراب ، افراد شادتر مقدار فيبرينوژن کمتري در پلاسماي خون دارند که در واقع يک علامت التهاب براي پيش بيني ناراحتيهاي قلبي مي باشد .

نتايج تحقيقات نشان مي دهد که شرايط روحي مثبت مي توانند باعث افزايش کارايي در سيستمهاي بيولوژيک متفاوت شوند و در نتيجه مي توانند مرتبط با خطر ناهنجاريهاي فيزيکي باشند . بطور ساده تر مي توان گفت : شاد بودن مي تواند براي سلامت فيزيکي شما کاملاً مفيد باشد .

در يک تحقيق بر روي ۲۱۶ نفر کارمند دولت در لندن ، آنها که بين ۴۵-۵۹ ساله بودند و هيچکدام ناراحتي قلبي يا فشار خون بالاي شناخته شده اي نداشتند . همچنين تمامي خانمهاي شرکت کننده  يائسه و  يا در سالهاي شروع يائسگي بودند .

فشار خون و ضربان قلب شرکت کنندگان در طي روزهاي کار و تعطيلات آخر هفته مورد ارزيابي قرار گرفت. محققين سطح فيبرينوژن خون و کورتيزول موجود در بزاق را مورد ارزيابي قرار دادند . اندازه گيريها پس از تستهاي استرس رواني انجام مي گرفت.  بعد از هر آزمايش شرکت کنندگان سطح شادي خود را بين ۱ تا ۵ اظهار مي نمودند .

فوايد شادي بطور کلي شادترين افراد گروه بهترين نتايج را نشان دادند .

بعنوان مثال ، سطح هورمون استرس آنها ( کورتيزول ) حدود ۳۲٪ کمتر از غمگين ترين افراد  بود . اين هورمون مي تواند منجر به افزايش خطر بيماريهاي قلبي و ديابت شود . شادي همچنين باعث کاهش ضربان قلب در حين فعاليت حتي با توجه به عوامل مؤثر ديگر ( مانند : سن ، سيگار ، سطح اشتغال ، توده بدني و فعاليتهاي بدني ) مي شود . در طي تستهاي استرس رواني اکثريت شرکت کنندگان ( ۶۸٪   ) دچار افزايش فيبرينوژن پلاسما شدند . غمگين ترين افراد تقريباً ۴ برابر ( ۷۲/۳  ) دچار افزايش فيبرينوژن پلاسما در مقايسه با شادترين افراد مي شدند .

تقويت شادي براي شاد بودن به نکات زير توجه کنيد :

·         بايد درک کرد که شادي طولاني مدت حاصل موفقيت نيست که گاهي اين چنين پنداشته مي شود .

·         زمان خود را تحت کنترل داشته باشيد .

·         کارها و اوقات فراغتي را جستجو کنيد که در ارتباط با مهارتهاي شما باشند .

·         فعاليتهاي ورزشي ايروبيک را جدي بگيريد .

·         به اندازه کافي بخوابيد .

·         شاکر و سپاسگزار نعمتهايي باشيد که به شما اعطاء شده است .

·         حالات روحي و رواني خود را پرورش دهيد .

·         داستانهاي مثبت از زندگي خود تعريف کنيد . حقيقت را بگوئيد ليکن بدنبال خوبيها باشيد .

·         يک زندگي چند بعدي را براي خود فراهم نمائيد .

·         بر روي انتخاب هاي خود و هر نيرويي که داريد تمرکز کنيد .

·         توان و نيروهاي خود را شناسايي نموده و بر آنها تکيه کنيد .

* پزشکان منابع خوب اطلاعاتي هستند لذا در سئوال و کمک گرفتن از آنها بخصوص اگر مشکوک به افسردگي هستيد درنگ ننمائيد .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید