قحطی پسر آماده برای ازدواج در ایران

 آمارها نشان مي‌دهد كه به ازاء هر 27 دختر آماده براي ازدواج در كشور، تنها يك پسر براي ازدواج آمادگي دارد.

"رضا زاهدي"، در کارگاه آموزشي "موانع و راهکارهاي ازدواج سالم" در دانشگاه تبريز، يكي از مهم‌ترين دلايل عدم شكل‌گيري ازدواج‌هاي موفق را، نداشتن مهارت‌هاي لازم در قبل و بعد از ازدواج عنوان كرد و گفت: ميزان رشد عاطفي زن و شوهر نسبت به همديگر، وفاق، سازگاري، متناسب بودن سطح تحصيلات، همفكري، انتخاب درست و آسان گرفتن مسايل زناشويي، از جمله عوامل موثر در زندگي موفق به شمار مي‌آيد.

به گفته زاهدي، عشق به زندگي در بعد از ازدواج ماندگارتر از عشق قبل از ازدواج است.  اين مدرس دانشگاه، بهترين سن ازدواج براي آقايان را 25 سال و خانم‌ها را 23 سال عنوان و اظهار كرد: از نظر كارشناسان اختلاف 2 يا 3 سال بين سن زن و شوهر براي ازدواج مناسب است و بهتر است رعايت شود.

داستان

چنين آورده اند که مردی به نزد رامانوجا آمد .

رامانوجا یک عارف بود ، شخصی کاملا استثنایی
 ( یک فیلسوف و در عین حال یک عاشق ،
یک سرسپرده ) مردی به نزد او آمد و پرسید :
 
" راه رسیدن به خدا را نشانم بده " رامانوجا پرسید :
 " هیچ تا به حال عاشق کسی بوده ای ؟؟ "
سوال کننده پرسید : راجع به چی صحبت می کنی ، عشق ؟
 
من تجرد اختیار کردم ، من از زن چنان می گریزم که آدمی از
 مرض می گریزد ، نگاهشان نمی کنم .
 
رامانوجا گفت : با این همه کمی فکر کن به گذشته رجوع کن .
بگرد جایی در قلبت آیا هرگز تلنگری از عشق بوده ، هر قدر کوچک هم  بوده باشد.
 
مرد گفت : من به اینجا امده ام که عبادت یاد بگیرم ، نه عشق !!!
یادم بده چگونه دعا کنم ، شما راجع به امور دنیوی صحبت می کنی
 و من شنیده ام که شما عارف بزرگی هستی . به اینجا آمده ام که به سوی خدا
 هدایت شوم ، نه به سمت امور دنیوی .
 
گویند : رامانوجا به او جواب داد : پس من نمی توانم به تو کمک کنم .
اگر تو تجربه ای از عشق نداشته باشی ، آنوقت هیچ تجربه ای از
عبادت نخواهی داشت. بنابراین اول به زندگی برگرد و عاشق شو و
 وقتی عشق را تجربه کردی و از آن غنی شدی آن وقت نزد من بیا چون
که یک عاشق قادر به درک عبادت است.
 اگر نتوانی از راه تجربه به یک مقوله ی غیر منطقی برسی  ،
 آن را درک نخواهی کرد ، و عشق عبادتی ست که توسط طبیعت سهل
 و ساده در اختیار آدمی گذاشته شده تو حتی به این چیز ساده نمی توانی دست پیدا کنی .
 
عبادت عشقی ست که به سادگی داده نمی شود ، فقط موقعی قابل
 حصول  است که به اوج تمامیت رسیده باشی.
/ 0 نظر / 4 بازدید