کشکول شایسته ---- Kashkoul-e Shayesteh

کشکولی از مدیریت اقتصاد ادبیات سیاست مذهب تجارت بازرگانی طنز داستان عکس اینترنت علوم انسانی کتاب دانشگاه About:management economy internet shop love photo aks shayesteh book tanz
 
اشعار حکمت آمیز!
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱۸ : توسط : smr shayesteh

حافظ شیرازی: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

صائب تبریزی : اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

شهریار اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا... به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را... هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد... نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را... سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند... !نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را...

اشعار حکمت آمیز خودم!

صدای دل شکسته ام به جایی نمی رسد           نگاه آن طرفه نگارم به داد دل نمی رسد

هرچند نومید نیم از لطف غیب                            ندانم چرا دل رمیده ام به سامان نمی رسد

مهر۸۵